?שכחת סיסמה
 
 

הסכם משתמש עבור גישה מחו"ל לאתר “שער למתחיל”

ברוכים הבאים לאתר “שער למתחיל” (להלן "האתר").
האתר מנוהל ומופעל בידי “ידיעות שורות” (שותפות רשומה) (למען הנוחות היא תיקרא להלן: "ידיעות שורות").
“ידיעות שורות” מאפשרת למשתמשים לצפות באתר “שער למתחיל” ולהשתמש בשירותיו ממחשבים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל ("השירות").
תנאי לשימוש בשירות הוא, שתביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק ממדורי האתר יימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים למפורט באותו מדור. השימוש במדורים הללו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

השימוש בשירות
דף השער באתר "שער למתחיל" מכיל תוכן המותר לצפייה ללא רישום או תשלום
חלק מדפי האתר (כגון, דפי הסבר, אזור למורים) פתוחים לכל משתמש.
הצפייה בעיתון המקוון דורשת הרשמה, תשלום דמי מנוי, ושימוש בשם משתמש וסיסמה. ניתן להיכנס לאתר רק מחו"ל. הכניסה ממחשבים בישראל חסומה ואינה אפשרית.

לתשומת לבכם: חלק מהגולשים בדפדפן מסוג אקספלורר 6 יחויבו להוריד עדכון תוכנה לדפדפן, כדי שיוכלו לצפות במהדורה הדיגיטלית

העיתון "שער למתחיל" יוצא אחת לשבוע, למעט שבועיים בשנה (למען הסר ספק,  העיתון לא יוצא לאור בחול המועד סוכות ובחול המועד פסח).

כמו כן, בהתקיים מצב שבו "ידיעות שורות" אינה יכולה להוציא מהדורה דיגיטלית ו/או מודפסת, מכל סיבה שהיא, בין היתר – שביתה, בעיה טכנולוגית, כוח עליון וכו' - לא תפצה את מנוייה בפיצוי כספי. עם זאת, "ידיעות שורות" תאריך את תקופת המינוי של כל אחד מהמנויים שהיו מנויים בה בעת שלא יצא הגיליון, לתקופת זמן זהה לזו שבה לא יצאה מהדורה דיגיטלית ו/או עיתון מודפס, כך שסך הגיליונות שקיבל מנוי מסוים יהיה שווה לסך הגיליונות ש"ידיעות שורות" התחייבה לספק לו.

מי זכאי להירשם לשירות Special Characters
בכפוף להוראות תנאים אלה, אם הנך מחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף, הנך רשאי לרכוש מנוי לשירות, בתנאי שהשלמת את תהליך ההרשמה ומסרת את הפרטים המתבקשים במהלכו.

“ידיעות שורות” רשאית שלא לאפשר לך לרכוש מנוי לשירות - לפי שיקול דעתה המוחלט. בלי לגרוע מהאמור לעיל, “ידיעות שורות” ראשית לבטל את המנוי שרכשת בכל אחד מהמקרים הבאים:

› אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

› אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב”ידיעות שורות” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של האתר;

› אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר כדי לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או על-פי דין המדינה שבה נמצא המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

› אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר ש”ידיעות שורות” מציעה או תציע בעתיד, ובפרט אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

› אם אתה חייב כספים ל”ידיעות שורות”, או לכל תאגיד בשליטתם, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;

› אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

› אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך ליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

› אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של אדם אחר.

ההרשמה לשירות
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים, ובהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך, עיר וארץ מגוריך, וכן פרטי כרטיס האשראי שלך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות, ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הקפד אפוא למסור בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה של שינוי פרטים, עליך להיכנס לממשק הניהול באתר פלימוס עם שם המשתמש והסיסמה שלך https://secure.plimus.com/jsp/account_login.jsp ובתפריט ה- settings תוכל לעדכן את פרטיך.

העתק חשבונית בגין רכישת המנוי לשירות תשוגר לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום, בתוך 72 שעות מביצוע רכישת המנוי.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של חברת הביליניג. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירות. “ידיעות שורות” לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הנמצאת בקישורית  http://www.shaaronline.com/heb/doc.asp?id=53 ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, או בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. הנתונים שימלאו הנרשמים יישמרו אצל חברת הבילינג, ותתאפשר גישה אליהם ע"י "ידיעות שורות". הנרשמים נותנים הסכמתם בעת הרישום לשמירת הנתונים כאמור ולכניסת “ידיעות שורות” אליהם.
שם משתמש וסיסמה
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה, שיזהו אותך בכל כניסה לאתר ויחסכו ממך את הצורך למלא שוב את פרטיך האישיים. “ידיעות שורות” רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

שם המשתמש והסיסמה נועדו לשימושך האישי בלבד, ואינך רשאי למסור אותם לאחרים.

שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.

הנך מתחייב ששם המשתמש שתזין במהלך ההרשמה לשירות לא יכלול שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני בוטה, כינוי גנאי, פגיעה שלא כדין בקטינים וכל שם, כינוי או ביטוי אחר אשר מפרים הוראה בחוק הישראלי, פוגעים בקניינו הרוחני של אחר או בזכותו לפרטיות. “ידיעות שורות” רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה.

תוכל לשנות את הסיסמה באמצעות הקשה על הקישורית
https://secure.plimus.com/jsp/forgot_password.jsp?designId=1


דמי מנוי

השימוש בשירות כרוך בתשלום תמורה ל”ידיעות שורות” ("דמי המנוי"). 

תוכל תמיד לעיין במסלולי המנויים העדכניים ב- http://www.shaaronline.com/heb/buy.asp?id=41.

דמי המנוי ייגבו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו סיפקת במהלך הרישום לשירות. באישור הסכם זה אתה מתיר ל”ידיעות שורות” לחייב בדמי המנוי את כרטיס האשראי שלך, בהתאם למסלול המנוי שבחרת במהלך ההרשמה לשירות.

“ידיעות שורות” רשאית מעת לעת:

› לעדכן את מסלולי המנויים ואת דרכי התשלום ותנאיו, וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא עורכת ביחס למנויים. הודעה על עדכון תתפרסם בעמוד הבית של האתר, ותיכנס לתוקפה זמן סביר לאחר פרסומה, בהתאם למהותו של העדכון;

› לעדכן מעת לעת את דמי המנוי. הודעה על עדכון התשלום תתפרסם בעמוד הבית של האתר או באמצעות הודעה שתישלח לכתובות הדואר האלקטרוני של מנויי השירות. העדכון ייכנס לתוקף 7 יום לאחר פרסומו או לאחר משלוח ההודעה, כאמור. החיובים הבאים של חשבונך יהיו בהתאם לתעריף החדש, ממועד הכניסה לתוקף של העדכון ואילך;

› לגבות ממנויים או ממשתמשים שונים דמי מנוי בשיעור שונה, או לא לגבותם כלל.

דמי המנוי נקובים בדולר ארה"ב. חשבונך יחויב בדולר ארה"ב או במטבע שבו תבחר מבין החלופות הנתונות באתר חברת הבילינג. הסכום לחיוב יחושב לפי שער החליפין של הדולר האמריקני לעומת המטבע שבו בוצע החיוב, הנהוג מעת לעת בחברת האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי שלך.

“ידיעות שורות” תציג, לפי שיקול דעתה, את הסכום המשוער של מחירי המנוי בדולר ארה"ב, לפי שער המרה ממוצע של החודש הקודם. הסכום שיוצג הוא אומדן כללי בלבד, איננו משקף את סכום החיוב בפועל ואיננו מחייב את ידיעות שורות בכל צורה שהיא.

לתשומת לבך: ביטול המנוי בכל עת מטעמך או פקיעתו מכל סיבה שהיא לא יזכו אותך בהחזר כספי.

חידוש אוטומטי

המנוי שלך יתחדש אוטומטית, אלא אם כן “ידיעות שורות” ביטלה אותו. אם בחרת לא להודיע ל”ידיעות שורות” על אי חידוש המנוי, יתחדש המנוי מאליו לתקופה הזהה לתקופת המנוי שהסתיימה וחשבונך יחויב בהתאם.

פרטיות

“ידיעות שורות” מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת
http://www.shaaronline.com/heb/doc.asp?id=53,
והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

“ידיעות שורות” נעזרת בצדדים כדי לאמת את פרטי כרטיס האשראי שלך ולחייב את חשבונך. "ידיעות שורות" תעביר את פרטיך לחברות שיאמתו את פרטיך ויחייבו את חשבונך בגין רכישת המנוי, זאת נוסף ועל אף האמור במדיניות הפרטיות של האתר. חברות אלה לא יעשו כל שימוש שהוא בפרטיך, למעט לצרכים הנ"ל.

הנתונים שימלאו הנרשמים יישמרו אצל חברת הבילינג, ותתאפשר גישה אליהם ע"י “ידיעות שורות”. הנרשמים נותנים הסכמתם בעת הרישום לשמירת הנתונים כאמור ולכניסת “ידיעות שורות” אליהם, הכל למעט פרטי כרטיסי האשראי.

מידע מסחרי, פרסומות ומודעות לוח
האתר יכול לכלול מעת לעת מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.

“ידיעות שורות” לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. "ידיעות שורות" אינה כותבת, אינה בודקת, אינה מוודאת ואינה עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. “ידיעות שורות” איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר "שער למתחיל", “ידיעות שורות” ו"ידיעות אחרונות", בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי “ידיעות שורות” או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הנן של “ידיעות שורות” בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של “ידיעות שורות” בכתב ומראש.

באתר נמצאים תכנים, המתפרסמים על-פי הסכם בין “ידיעות שורות” לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה ל”ידיעות שורות” להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה ל”ידיעות שורות” רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע, כאמור, לפי שיקול דעתה בכל אחד מאמצעי התקשורת של רשת "ידיעות אחרונות".

אחריות “ידיעות שורות”
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “ידיעות שורות” בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, והתאמתם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הנה באחריותך המלאה בלבד.

“ידיעות שורות” אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי “ידיעות שורות” או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת ובמערכות תקשורת, אצל “ידיעות שורות” או אצל מי מספקיה.

כמו כן, ידיעות שורות מתחייבת לספק לכל משתמש ארכיון דיגיטלי, שבו ייכללו ארבעת הגיליונות האחרונים שהוצאו בלבד.

שינויים באתר והפסקת השירות
“ידיעות שורות” תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “ידיעות שורות” בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

“ידיעות שורות” רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותיה, כולם או מקצתם ולרבות שירות המנוי בתשלום. “ידיעות שורות” תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק “ידיעות שורות” את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. ביטול המנוי בתשלום ע"י "ידיעות שורות" יזכה את המשתמש בהחזר כספי יחסי.

שינוי הסכם המשתמש
“ידיעות שורות” רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי הסכם זה על-ידי הודעה בדף הבית של האתר, או באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני או על-ידי דרישה לרשומך מחדש לשירות. המשך שימוש בשירות מעיד על הסכמתך לשינויים שנערכו בהסכם. אם לא תסכים להם, יפקע הסכם זה בתום חודש מיום שבו פורסמו התנאים כאמור, וממועד זה לא תהיה זכאי עוד להשתמש בשירות.
 
דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

פניות ובירורים
לבירורים ושאלות ניתן לפנות ל”ידיעות שורות” באמצעות הדואר לכתובת: ”ידיעות שורות”, רחוב המסגר 9, תל אביב, או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: ShaarLamathil@yedtik.co.il.

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לחוג מנויי “שער למתחיל” ומאחלים לך גלישה מהנה ומועילה.

ידיעות טכנולוגיות - פיתוח טכנולוגיות, מוצרים ומערכות מידע
כל הזכויות שמורות © "שער למתחיל" צרו קשר שאלות ותשובות מדיניות פרטיות תנאי שימוש